Οι δικαστές είναι πιο ίσοι από τους άλλους

Η υπ’ αριθ. 88/2013 απόφαση του λεγόμενου Μισθοδικείου, η οποία έκρινε ως αντισυνταγματικές τις μειώσεις των αποδοχών των δικαστικών αποτελεί μνημείο για τις επόμενες γενιές. Περιορίζομαι προς το παρόν να μεταφέρω δύο χαρακτηριστικά αποσπάσματα:

“Από τις προπαρασκευαστικές, όμως, εργασίες για την ψήφιση του ανωτέρω νόμου δεν συνάγεται ότι συντρέχει για την ανωτέρω μείωση άλλος λόγος από το γεγονός ότι οι μισθοί των δικαστικών λειτουργών, και ιδιαιτέρως των ανωτάτων βαθμών, ήταν μαθηματικώς, οι υψηλότεροι και ότι, ως εκ τούτου έπρεπε να μειωθούν, αναλογικώς, κατά μεγαλύτερο ποσοστό, ώστε να προστατευθούν όσοι “είναι στις χαμηλότερες μισθολογικές κλίμακες”, όπως αναφέρεται στο προαναφερθέν Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής. Εν όψει, όμως του κύρους και της αποστολής των οργάνων της δικαστικής εξουσίας κατά το Σύνταγμα, και ιδιαιτέρως εκείνων που κατέχουν τους ανώτατους βαθμούς- λαμβανομένου μάλιστα υπ’ όψη ότι κατά το άρθρο 37 παρ. 3 του Συντάγματος στον Πρόεδρο ενός εκ των Ανωτάτων Δικαστηρίων μπορεί να ανατεθεί, υπό τις οριζόμενες στην εν λόγω διάταξη προϋποθέσεις και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, η εντολή σχηματισμού Κυβερνήσεως για να διενεργήσει εκλογές- δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι το κριτήριο, όπως το ανωτέρω είναι πρόσφορο για τον καθορισμό του ύψους των αποδοχών τους.”

Σε απλά ελληνικά η απόφαση κρίνει ότι δεν είναι ορθό σε εποχή δεινής κρίσης οι περικοπές στους υψηλόβαθμους και καλύτερα αμειβόμενους να είναι μεγαλύτερες από εκείνες των (σχετικά) χαμηλόμισθων. Οι υψηλότεροι μαθηματικώς (πώς αλλιώς άραγε) μισθοί δεν πρέπει να περικοπούν περισσότερο με το συντριπτικό επιχείρημα ότι το Σύνταγμα, υπό προυποθέσεις, προβλέπει τη δυνατότητα να ανατεθεί σε Πρόεδρο Ανωτάτου Δικαστηρίου ο σχηματιμός κυβέρνησης για τη διενέργεια εκλογών.

Το παρακάτω απόσπασμα είναι ακόμη πιο τρομερό:

¨Και τούτο διότι η νέα αυτή μείωση, συνδυαζόμενη προς την αναστολή, κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.2011 έως 1.8.2012, της χορηγήσεως μισθολογικής προαγωγής […] και τις διάφορες φορολογικές επιβαρύνσεις (με την αύξηση φορολογικών συντελεστών, επιβολή νέων φόρων και εκτάκτων εισφορών, μείωση αφορολογήτου ορίου στο φόρο εισοδήματος, κλπ), οι οποίες επιβλήθηκαν στους φορολογούμενους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι δικαστικοί λειτουργοί, θα μπορούσε να δημιουργήσει σε αυτούς ανασφάλεια ως προς τη δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στις φορολογικές και πάσης φύσεως οικονομικές υποχρεώσεις, ανειλημμένες πριν από την έναρξη της περικοπής των αποδοχών τους ή γεννηθείσες μεταγενεστέρως, και ανησυχία ως προς τις συνέπειες που τυχόν αδυναμία τους να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις αυτές θα μπορούσαν να έχουν στο κύρος αυτών των δικαστών και κατ’ επέκταση στο κύρος της ίδιας της δικαστικής λειτουργίας, λαμβανομένου υπόψη ότι, λογω ακριβώς του λειτουργήματος που ασκούν, μη συνεπής εκ μέρους τους εκπλήρωση φορολογικών ή άλλης φύσεως οικονομικών υποχρεώσεων, εκτός από ποινικής, διοικητικής ή αστικής φύσεως συνέπειες, που μπορεί κατά νόμο να έχει, ενέχει ηθική απαξία, μεγαλύτερη δε από ό,τι έχει η μη εκπλήρωση τέτοιας φύσεως υποχρεώσεων από τους άλλους πολίτες, στους οποίους, άλλωστε, τάτοια συμπεριφορά εκ μέρους δικαστικών λειτουργών μπορεί να εμπνεύσει ανησυχία ως προς την ικανότητά τους να ασκήσουν με ανεξαρτησία και αμεροληψία τα καθήκοντά τους. Η ανασφάλεια δε και η ανησυχία αυτή, που προφανώς δεν συντελεί ώστε οι δικαστικοί λειτουργοί να είναι σε θέση να ασκούν απερίσπαστοι τα καθήκοντά τους και να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος επηρεασμού της ευθυκρισίας τους, επιτάθηκε ιδιαιτέρως από το γεγονός ότι η μείωση των απδοχών τους θεσπίσθηκε με τον προαναφερθέντα νόμο 4093/2012 αναδρομικώς.»

Σε απλά ελληνικά οι περικοπές και οι φόροι μπορεί να επιβάλλονται στους άλλους αλλά όχι στους δικαστές, γιατί αυτό μπορεί να τους οδηγήσουν σε αδυναμία εκπλήρωσης των οικονομικών τους υποχρεώσεων (προγενέστερων ή μεταγενέστερων της κρίσης!!!). Η αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων με τις συνέπειες   (ποινικές, διοικητικές, αστικές) που συνεπάγεται δεν είναι ίδια με των κοινών θνητών. Πλήττει το κύρος της δικαιοσύνης και υπάρχει κίνδυνος για την ευθυκρισία τους.

This entry was posted in Σχόλια. Bookmark the permalink.

13 Responses to Οι δικαστές είναι πιο ίσοι από τους άλλους

 1. Pingback: Οι δικαστές είναι πιο ίσοι από τους άλλους, οι μισθοί τους ιερότεροι των υπολοίπων | klik4web.com

 2. Panavog says:

  Μη διαμαρτύρεστε. Οι υποθέσεις εκδικάσθηκαν και δημοσιεύθηκαν (παραμονή Πρωτοχρονιάς) σε χρόνο ρεκόρ. Είναι παρήγορο λοιπόν ότι, τουλάχιστον, όταν οι ίδιοι δικάζουν τις υποθέσεις τους, οι δικαστές απονέμουν δικαιοσύνη ταχύτατα.

 3. Αντώνης Μπαλτάς says:

  ερώτηση: το μισθοδικείο αποτελείται από 3 δικαστές, 3 καθηγήτές νομικής και 3 μέλη που ορίζονται από δικηγορικούς συλλόγους. Θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε τι ψήφισε η κάθε κατηγορία εκ των κριτών;

  • Οι τρεις δικαστές και οι τρεις δικηγόροι με τον ένα καθηγητή ψήφισαν ότι είναι αντισυνταγματικές οι μειώσεις, μειψήφισαν ο καθηγητής Φίλιππος Σπυρόπουλος και η καθηγήτρια Δήμητρα Παπαδοπούλου.

   • Αντώνης Μπαλτάς says:

    Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Έχω την αίσθηση ότι η πρόσβαση του κοινού στη συγκεκριμένη πληροφορία είναι περιορισμένη, τουλάχιστον μέχρι την τυχόν δημοσίευση της απόφασης στον νομικό τύπο.

  • Δυστυχώς κ. Μπαλτά σας έδωσα ανακριβή απάντηση. Εκτός από τους καθ. Σπυρόπουλο και Παπαδοπούλου μειοψήφισε και ο δικηγόρος Παναγιώτης Βασιλακόπουλος.

 4. Γιώργος Βογιατζής says:

  Τα πρόσωπα που μπορεί να έχουν συμφέρον από την έκβαση της δίκης είναι εξαιρετέα, ως μάρτυρες, στην πολιτική δίκη. Αν όμως είναι δικαστές, μπορούν να αποφαίνονται, οι ίδιοι, για το ύψος του μισθού τους, και, μάλιστα, σε χρόνο ρεκόρ!

  • Η σύνθεση του Μισθοδικείου είναι ένα σοβαρό θέμα το οποίο πρέπει να τεθεί. Συμφωνώ ότι δεν πρέπει να συμμετέχουν σε αυτό δικαστές

 5. Ανώνυμος says:

  Αν μπορείτε παρακαλώ να μας ενημερώσετε εάν αυτή η απόφαση μπορεί να προσβληθεί με προσφυγή σε άλλο δικαστήριο Ελληνικό ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εάν μπορεί να αντιμετωπισθεί από την κυβέρνηση με την ψήφιση νέου νόμου για τις αποδοχές των δικαστών.

  • Δεν μπορεί να προσβληθεί σε άλλο δικαστήριο. Η κυβέρνηση έχει διάφορες επιλογές από το να ψηφίσει νέο νόμο με νέες μειώσεις μέχρι να βρει κάποιο συμβιβασμό. Αλλά, όπως θα διαβάσατε, ήδη κρίθηκαν αντισυνταγματικές και οι μειώσεις των αποδοχών των σωμάτων ασφαλείας. Έχει, επομένως, δημιουργηθεί μέγα ζήτημα.

 6. ανώνυμος says:

  Ευχαριστώ πολύ για τις διευκρινήσεις.
  Πληροφορίες στον τύπο αναφέρουν ότι η ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι οι ένστολοι ανήκουν στον σκληρό πυρήνα του κράτους και χρήζουν ειδικής προστασίας και μεταχείρισης σε σχέση με τους άλλους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα. Έτσι, κρίθηκε αντισυνταγματική η επίμαχη υπουργική απόφαση που προβλέπει την περικοπή των αποδοχών τους.
  Κι άλλοι πιο ίσοι από τους υπόλοιπους;

 7. Πολύ σωστά τα λέτε.
  Προφανώς πιο ίσοι από τους άλλους είναι και οι μισθοί των καθηγητών του πανεπιστημίου, καθώς με την ΟλΣτΕ 29/2014 απόφαση κρίθηκε αντισυνταγματική η φορολόγηση των επιδομάτων δημιουργίας και ενημέρωσης βιβλιοθήκης και συμμετοχής σε συνέδρια, αλλά και το ειδικό ερευνητικό επίδομα που λαμβάνουν τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των Πανεπιστημίων (ΑΕΙ).
  Γιατί θα πρέπει να υπάρχουν φορολογούμενοι πολίτες πολλών ταχυτήτων;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s